Neden Biz?

Size Özel

Kalitesini ve tasarımını sizin belirlediğiniz, size özel üretilmiş çoraplarla fark yaratın.

Size özel ürettiğimiz çorapların renk, desen ve modelini kendiniz belirleyebilirsiniz. Sadece sizin için üretilen çoraplarımız markanızı yansıtsın.


Dayanıklı

Sadece benzersiz değil uzun yıllar dayanabilen ürünler üretiyoruz.

Tüm çoraplarımızı birinci sınıf malzeme ve işçilikle üretiyoruz. Bu sayede uzun yıllar sürebilecek dostluklar ediniyoruz.


Hızlı

Söz verilen sürede tüm teslimatları gerçekleştiriyoruz.

Üretim kapasitemizin üstünde asla çalışmıyoruz. Tüm planlamalarımızı iş güvenliği ve işçi sağlığı şartları doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

Politikalarımız

İSG Politikası

İSG Politikamız

BC Fancy Socks olarak, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin tüm aşamalarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak, oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve sürekli iyileştirmelerle daha güvenli hale getirmeyi hedeflemekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuat şartlarına uygun olarak kurduğumuz İSG Yönetim Sistemimizi tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde eksiksiz bir şekilde uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.
İşveren, İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İSG Kurul Üyeleri, Çalışan Temsilcileri ve İSG Bölüm Temsilcileri başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın İSG çalışmalarına katılımını sağlar, alınan kararlarda tüm tarafların görüşlerini alır, saygı ve sevgi çerçevesinde etkin bir iletişim içinde çalışırız.
Tüm çalışanlarımızın İSG farkındalığını artırmak için sürekli eğitimler düzenler, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına katkı sunmalarını sağlarız.
Teknolojik gelişmeleri takip eder, son teknolojiyi kullanarak en güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmadan önlenmesini sağlarız.
İSG ile ilgili tehlikeli durum ve davranışlarla ilgili riskleri değerlendirir, tehlikelerin kaynağında ortadan kaldırılarak oluşmadan önlenmesini ve önlenemeyen risklerin azaltılarak kabul edilebilir hale getirilmesini sağlarız.
Çalışmak üzere işyerimize gelen tüm çalışanlar, ziyaretçiler ve misafirlerimize İSG Yönetim Sistemi kapsamında sağlıklı ve güvenli koşullar sağlarız. Onların sağlık ve güvenliğini kendi çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği gibi korumaya çalışırız.
Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Firmamız, ileri teknolojik gelişmeler ışığında ve müşteri odaklılık bilinci içinde sunduğu ürün/hizmetlerini, Mevzuat şartlarına uygun gerçekleştirmektedir.

Firmamızda uygulanan Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS) kapsamında aşağıdaki esaslar doğrultusunda, MMYS’nin etkinliği, sürekliliği ve sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır;

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde, kaliteli hizmet sunma anlayışıyla ele almak,
Satış öncesinde ve satış sonrasında tüm süreçlerimizi “müşteri odaklı" bir yaklaşımla gerçekleştirmek,
Müşterilerimizden gelen her bir şikayeti yasal mevzuat şartlarına tam uyum içinde, objektif, tarafsız, adil ve gizlilik anlayışı içerisinde değerlendirmek ve çözüm sunmak,
Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini kolayca iletmesi için gerekli iletişim altyapısının sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlamak,
MMYS uygulamalarıyla ilgili müşteri memnuniyet ve şikayet değerlendirme sonuçlarını üst yönetime raporlamak ve YGG toplantılarında gözden geçirilmesini sağlamak,
Müşterilerin ihtiyaç, beklentileri, şikayet ve önerileri doğrultusunda gerçekleşen çözümleri kalıcı hale getirerek sistemi sürekli iyileştirmek.

Çevre Politikası

Çevre Politikamız

Türkiye'nin önemli üreticilerinden olan firmamız, ileri teknolojik gelişmeler ışığında ve çevre bilinci içinde sunduğu ürün/hizmetlerini, Çevre Mevzuatı standart şartlarına uygun gerçekleştirmektedir.

Ürün/Hizmet sunumunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “Sürdürülebilir Çevre ve Sürdürülebilir Büyüme” ilkesini benimseyen firmamız, kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamaktadır;

“Sürdürülebilir Çevre” ilkesiyle hareket ederek, tüm çalışanların katılımıyla uyguladığı Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
Ürün/hizmetlerini Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirirken;
Çevre Mevzuat şartlarına tam uyum sağlamak,
Çevre Yönetim Sistem Standardındaki şartlara tam uyum sağlamak,
Müşterilerin uyulmasını talep ettiği çevre şartlarına tam uyum sağlamak,
Diğer taahhüt edilen çevre şartlarına tam uyum sağlamak
Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların katılımıyla, temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için işbirliği içinde hareket etmek. Tüm tarafların çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
Süreçlerimizi dijital platformlara taşıyarak, kaynak ( kağıt, kartuş vb ) tüketimlerini azaltmak,
Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve enerji verimliliği artırmak suretiyle çevre performansına katkı sağlamak,
Ürün/hizmet gerçekleştirme süreçlerinde oluşan atıkların mevzuata uygun bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlenmek, geri dönüşüme yönelik planlar geliştirmek,
Faaliyetlerimiz sırasında çevreyi etkileyebilecek potansiyel acil durumları proaktif düşünceyle belirlemek, gerekli tedbirleri önceden almak ve acil durumlara hazır olmak,
İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak.